Thầy Minh Niệm | Thương yêu với trái tim tỉnh thức và hiểu biết | Chùa Xá Lợi – 20.12.2019Chúng con kính mời quý đại chúng lắng nghe bài pháp thoại “Thương yêu với trái tim tỉnh thức và hiểu biết” do Thầy Minh Niệm chia sẻ tại chùa Xá Lợi, ngày 20.12.2019.
[