Phim ma hông kông kinh dị đại dịch Ebola 1982.Phim xưa khó tiềm.kinh dị hong Kong.18+ không dành cho trẻ em xem.
[