Kèo Friday với em mình dây cây cảnh, cái giá nào cho cuộc mây mưa viên mãn