Gái Xinh Cởi ĐồÔng già này ác thật, bắt con người ta cởi đồ như thế này thì ai chịu cho nỗi
[