cho con bú vú mẹ ba thèm – vú mẹ đẹp – how to breastfeeding baby new 2020 – beautiful breastscho con bú vú mẹ ba thèm.
Cách cho con bú vú đúng
đặt đầu ti của vú mẹ lên mũi của bé
sau đó đẩy mạnh đầu bé vào vú mẹ
để bé ngặm hết phần nhủ hoa của vú và đầu ti của vú mẹ.
cho con bú vú mẹ ba thèm – vú mẹ đẹp – breastfeeding baby new 2020 – beautiful breasts
#beautifulbreasts