Bị truy lùng ráo riết, anh nông dân tiếp tục sáng tác bài hát kêu gọi giật sập hình tượng HCMBị truy lùng ráo riết, anh nông dân tiếp tục sáng tác bài hát kêu gọi giật sập hình tượng HCM khiến bộ chính trị CSVN SỐT VÓ
[